Täitematerjalide müük:  

                                                

Variku karjäär: Variku Liiv OÜ                                        Vasalemma karjäär: Nordkalk AS

kruus (purustatud/looduslik)                                           killustik (erinevad fraktsioonid)

muld (sõelutud/sõelumata)

liiv